مجموعه ما در سال 2017 فعالیت خود را با نام تجاری Iran e-juice به عنوان نماینده رسمی فروش محصولات آمریکایی BLVK در ایران آغاز کرد.

تمام سعی این مجموعه در راستای ارائه محصولات Premium و با کیفیت به مشتریان خود با مناسبترین قیمت بوده است.

در سال 2019 نام تجاری Iran e-juice به Jahani Cloud تغییر یافت.

Jahani Cloud به مفهوم یک ابر جهانی که حاصل بخار یا همان ویپینگ میلیونها ویپر است که در تمام دنیا سعی کرده اند دخانیات را کنار گذاشته تا سبک زندگی سالمتری را پیش بگیرند.